Slevy

SLEVY

Týmová sleva

Nárok na slevu mají týmy od pěti členů včetně, a to následujícím způsobem:

  • 5 – 9 lidí = 5% sleva
  • 10 – 14 lidí = 10% sleva
  • 15 – a více lidí = 15% sleva

V případě, že nedojde k naplnění týmu a v termínu ukončení registrací bude uhrazen nedostatečný počet registrací (nenaplňující minimální počet členů pro týmovou slevu), je tým povinen tuto skutečnost oznámit na Info armyrun.cz a uhradit rozdíl ve startovném! (doplatit slevu, na kterou v daný moment nemá nárok). V opačném případě bude účtován administrativní poplatek na místě konání akce ve výši 300,-Kč za každého člena týmu!

IZS

Každý člen IZS má nárok na 15% slevu! Je však povinen se na místě konání akce prokázat služebním průkazem. V opačném případě bude účtován administrativní poplatek ve výší 300,-Kč. Tato sleva se s týmovou slevou sčítá!